TONEX Plus s.r.o.,

Dunajské nábr.1152, 945 01 Komárno
Slovak Republic
tel. +421 917 767676
fax: +421 35 7731603

Google Maps: Dunajské nábr.1152, 945 01 KOMÁRNO

Nová stránka našej firmy sa pripravuje!

V prípade potreby skontaktujte nás:

- mailom: web@baucentrum.sk
- telefonicky: +421 917 767676